Vítejte na nových stránkách Slováckého krúžku Lužice.
/:A já dobře vím, že zle pochodím:/
/:Že od svej milej:/
neskoro chodím

/:Chodím od milej denica hore/:
/:A náš hospodár:/
Stójí na dvore

/:Zaplať hospodár slůžit nebudem:/
/:Našel sem dívča:/
Ženit sa budem
A já mám koníčka vraného
na štyry noženky kutého,
/: On mňa pěkně nosí po studenej rosi
A já si sednu si na něho. :/

Enom mňa koníčku pěkně nes,
přes hory, přes doly, přes ten les
/: Dám ti podkověnky na štyry noženky
Eště dnes, eště dnes, eště dnes. :/
A v tem městě Hodoníně
Kasárna malovaná
A v ní byla má hlavěnka
velice šturmovaná
/:Ona byla šturmovaná
Od samého generála
Už to jináč nemože byt
já vojáčkem mosím byt:/
Až já budu z Košic mašírovat
Nechám si já koníčka osedlat
/:Dám já jemu zlaté klínce zrobit
Frajárečko moja mosím ťa ošidit:/

Ošidím ťa budeš za mnů plakat
Budeš za mnů písaníčko písat
/:Drobný litér na bílém papíru
Ej kde já budem zajtra na kvartýru:/
/:Bude jar, bude jar, ej budů chlapci orat:/
/:/:A já šohaj švarný:/
A já šohaj švarný ej mosím mašírovat://:

/:Keď sem mašíroval, ej milá šaty prala:/
/:/:v studenej voděnce:/
v studenej voděnce ej po kolena stála:/
Dalmácia, Dalmácia, to je Bože kraj,
nic jiné tam neuvidíš, len zelený háj.
/: Hory, doly, skale vysoké
procházajů sa tam chlapci Darmusové :/

Dobře bylo tym Darmusom v Prešpurku ležať
zakáď oni nemoseli vojny zkusovat
/:Jak vyjeli na širé pole,
s Pánem Bohem ostávajte rodičové :/

S Pánem Bohem rodičové, frajárko moja,
zakáď budu v Patálii modli sa na mňa
/: Turek jede s veliků silů,
už tí chlapci Darmusové všecí zahynů :/

Došel befel od cíšařa Franza Josefa
moji chlapci na hranicách dobře držte sa
/: Turek jede s veliků silů,
všecí chlapci Darmusové, všecí zahynů :/
Dyž sa voják na tej vojně pěkně adjustýruje,
má on pěkné vyložení, pěkně si vykračuje.
/:Čáku na stranu si dá, z bočka na bok pozerá,
kde je keré švarné dívča, jak ho oklamati má.:/

Posadil sa na koníčka pěkně ryzovraného,
se šavlenků ocelovů jel do pola širého.
/:Ale koníčku vraný, jede šohájek švarný,
milá naňho povolává, že ju srdénko bolí.:/
Ej vy moji rodičové
Chtěli stě mě kňazem byt
/:Ej už mě dali v městě Kroměříži
Kanonýrské šaty šit:/

Šaty šijů vyšívajů
Do šátečka svazujů
/:Ej už mě čižmy, čižmy kanonýrské
Ostrůžkama štrngajů:/
/:Ej vy páni radní páni vám je vám:/
/:Dali ste si losem táhat
Že budete chlapců brávat na vojnu:/

/:Janoškova stará mamka plakal:/
/:Jediného synka měla
na vojnu ho dat mosela z husárama:/
Ej vy páni zemanové proste panu Mariu
Aby ona ochránila tú moravsků krajinu
/:Zemané sa modlili šablenky si brůsili
Do boja sa chystali:/

Oheň hoří dým sa valí turek jede krajinů
Chystajů as chlapci smělí chystajů sa na vojnu
/:Na koně vysedajů, šablenky připínajů
Matku boží vzývajů:/
/:Eště si já:/ pohár vína zaplatím,
/:Potom sa já:/ k mojej milej navrátím
/:od večera do rána
muzika nám vyhrává
a já pijem pijem pijem pijem
len z plného pohára:/

/:Eště si já:/ pohár vína zaplatím,
/:Potom sa já:/ k mojej milej navrátím
/:potom půjdem na pána
co s nama zle nakládá
a já pijem pijem pijem pijem
len z plného pohára:/
Hněvala sa moja máti
Že já chodím za děvčaty
/:Něhněvaj sa moja stará máti
Šak za tebů chodívali taky
Vola kedy dávno:/

Klidně mamko, klidně spávaj
Na mňa už sa nehněvávaj
/:Šak su mladý svobodu miluju
Do dvoch ročků ženit sa nebudu
To vám možem slůbit:/
Hromy bijú a déšť prší, leje sa.
zem sa puká, zbúrené su nebesa.
/: Otvor, milá, nech nestojím pod oknem,
lebo tady až do niti premoknem! :/

Kde si zmokel, švarný šohaj, tam sa suš
mé srdénko zarmúcené netrap už!
/: Lebo moje pěkné líčka červené
sú od tebja, falešníku, ztrápené." :/

Neodbývaj tak nakrátko milého,
odejde ti, nebudeš mět žádného!
/: Preletuje v lesi ftáček nejeden,
já nebudem bez frajárky jeden deň. :/
Husárovi dobře je, nic nerobí len pije
/:Štyry groše na deň má
eště z teho milej dá:/
Chodím, chodím hore po dědině
A na dolním konci hraje muzika
/:A já pijem verbujem
zakáď nenarukujem
Až já budem rukovati
bude za mnů naríkati frajárka:/

Chodím, chodím hore po dědině
A na dolním konci hraje muzika
/:Nenaríkaj má milá frajárečko uprimná
Já ti budem listy písat a ty budeš na mňa doma čekat dva roky:/
Já su šohaj z Debrecína, já sa dobře mám
Peníze mě slépky nesů, grajcára nemám
Já su tady taký pán, dobré vínko popíjám
A eště mě ludé řeknů, velkomožný pán.

Můj tata je moc bohatý, grajcára nemá
A když dojde do hospody, hned ho vyhoďá
Já su tady taký pán, já sa vyhodit nedám
A když dojde k vyhoděňů, uteču aj sám.
Jak ten ptáček pěkně zpívá hore nad oblaky,
Odvedli ňa za vojáčka aj to na dva roky
/: dva roky je doba dlůhá, trápeňá až hrůza,
Jak mně bude pěkně svědčať
tá vojenská blůza.:/

Dva roky sem si odslůžil aj to bylo málo,
Aj tá moja frajárečka čaká na mňa darmo,
/: Jedna čeká, druhá píše a ta třetí pláče
A ta čtvrtá při muzice
čardáš se mnů skáče. :/
Jede šohaj z Vídňa, má koníčka šimla,
/: na něm retázečky, ej ze samého stríbra :/

To je bože to je, potěšení moje,
/: když mě můj koníček, ej přeskakuje oje :/

Přeskakuje oje, na obě dvě strany,
/: to je bože, to je, ej můj koníček vraný :/
Kam sa ně ten grajcár děl,
Co sem ho na okně měl
/:Staré baby u nás draly
Oni mě ho sebraly:/

Zle mamičko, zle je zle
Cosi leží vedle mě
/:Má to nožky aj pančošky
Nechce to jít ode mě:/
Kázali mě rodičové
Že já mosím kňazem byt
/:Hned mě dali v Prostějově
Svatojánské šaty šit:/

Moji milý rodičové
Já tým knězem nebudu
/:u Prešpurka stóji verbuňk
já tam na ňho pojedu:/
Keď sa dívča vydávalo, šohajek pod oknem stál
a na svoju starú mamku prežalostně zavolal
/: Moja stará mamičko, poďte vy sa podívat,
jak ňa nemá srdce bolet
keď ju vidím s jiným stát :/

Šak ty budeš falešnico, šak ty budeš banovat,
až já budu u muziky s frajárenkú druhú stát.
/: A ty budeš kolébat a na mňa si vzpomínat,
jak sme sa my spolem milovali,
našej lásky konec tak. :/
Keď sem išel od galánky
Štrngaly mě podkověnky
/:Štrngaly mě štrngaly
černé očka plakaly:/

černé očka proč pláčete
šak vy moje nebudete
/:nebudete nesmíte
darmo na mňa myslíte:/
Keď sem išel z Péšti do Budína
Potkala mňa cestů moja milá
/:Kazala mě kůpit spešskej apatéky
Od srdca dolení také léky:/

Ani žádný neví co mňa bolí
Ani ten pán doktor co mňa hójí
/:Bolí mňa hlavička srdca polovička
Že sem ošidila šohajíčka:/
Keď sem išél zrána, muzika ně hrála.
/: Šecky panny tancovaly,
šecky panny tancovaly,
enom moja stála. :/

Hojsa, chlapci, hojsa, co kosárky nosá,
/: a né tací drevěnci,
a né tací drevěnci,
co za sukně visá. :/

Není taký gazda, co má štyry voly,
/: ale ten je eště lepší,
ale ten je eště lepší,
co má štyry ženy. :/

Jednu na sobotu, druhú na robotu,
/: a tú treťú na neděle,
a tú treťú na neděle,
štvrtú do postele. :/

Frajírečky štyry, prečo ste sa bily?
/: to pro tebja, šohajku,
to pro tebja, šohajku,
že sme ťa lúbily. :/

Frajírečky štyry, pro mná sa nebijte,
/: šak vy mojú ženú,
šak vy mojú ženú
žádná nebudete. :/
Keď sem já byl osnáct ročků mládenec
vyzval sem já švarné dívča na tanec.
/: Tancuj se mnů, duša moja
šak nebudeš žena moja, duša má. :/

Počkaj, milá, urobím ti taký špás,
až ty půjdeš se svým milým na sobáš.
/: Veznu život jemu, tebje,
naposledy aj sám sebje, duša má :/
Keré dívča nemá doma frajíra,
nech si sedne na lavečku do dvora
/: a nech píše na cedulku /: litery :/
že ju nechce v tých Kosticách nikerý :/

Má mamičko, zarostl mě chodníček,
odnaučil sa k nám chodit Janíček,
/: oj Janíček duša moja /:milý moj:/
proč už nejsi taký věrný, jakýs bol. :/
Můj koníčku ryzovraný
co si smutný neveselý
Či trápí zbroja moja
lebo šavla ocelová

Mňa netrápí zbroja tvoja
Ani šavla ocelová
Mňa len trápí tvé ostružky
Co bodajů moje bočky

Bubny bijů trobky vřéšťá
Daj nám Bože, daj nám štěsťá
Ocel skáče po oceli
Růbajů sa chlapci smělí
Na tú svatú Katerinu v nedělu
Zverbovali šohajíčka na vojnu
/:Všecí ludé lutovali
že na vojnu zverbovali v neděli:/
Na tych panských lúkách
Našel sem tam dukát
/:/:Kdo mě ho promění:/
Milá doma není:/

Půjdu do hospody
Kde cigáni hrajů
/:/:Ty mě ho proměňá:/
Ty peníze majů:/

Keď ho nepromění
Dám ho do cimbála
/:/:Muzika bude hrát:/
Do bílého rána:/

Do bílého rána
až denica vyjde
/:/:až pro mňa má milá:/
do hospody prijde:/
/:Od Prešpurka k Dunaju, k Dunaju:/
Chlapci sa tam scházajů

/:Scházajů sa scházajů, scházajů:/
Velké sázky dělajů

/:Kdo ten Dunaj preplave, preplave:/
Švarné dívča dostane

/:Vynašel sa jeden pán, jeden pán:/
Co ten Dunaj přeplaval

/:Dobré chlapci dobré je dobré je:/
Švarné dívča moje je
/:Od Prešpurka kraj Dunaja:/
/:Je kasarňa, je kasárňa
Je kasárňa malovaná:/

/:Pod kasárňů strom zelený:/
/:Pod tým stromem, pod tým stromem
Pod tým stromem vojsko leží:/
Padá, padá rosenka
Spaly by moje očenka
/:Spaly by moje
Spaly by aj tvoje
Spaly by ony oboje:/

Padá, padá listopad
Zkažte pozdravení nastokrát
/:Zkažte pozdravení mému potěšení
Že ho tu mosím zanechat:/
Padá, padá rosenka
Spaly by moje očenka
/:Spaly by moje
Spaly by aj tvoje
Spaly by ony oboje:/

Padá, padá listopad
Zkažte pozdravení nastokrát
/:Zkažte pozdravení mému potěšení
Že ho tu mosím zanechat:/
Písala mně moja milá z Ružomberka list,
že ju hlava pobolívá, že mám za ňů prísť.
/:Darmo mňa voláš, já mám v noci stráž,
nemysli si, moja milá, že je vojna špás:/

Až sa vrátím za dva roky z vojny nazpátek,
počkaj na mňa, moja milá, u vašich vrátek.
/:Hlavěnka moja bude zhojená,
popros za mňa otca, mamku, budeš má žena:/
Pod tvrdonsků májů chlapci verbujů, verbujů
Přespolňáci vrané koně kšírujů, kšírujů
/:Vje koníčky vje pod májů hore si vyskočím,
Potom sa já z mojů milů zatočím zatočím:/
Pod tým našim okénečkem bývá velký mráz,
A v tej našej studánečce není voda zas
/:Veznem si já sekérečku,
Prerůbem tu studánečku,
A v tej našej studánečce,
bude voda zas.:/

Pod tým našim okénečkem roste z růže květ,
Pověz ty ně moja milá, co ťa mrzí svět
/: A mňa ten svět nic nemrzí,
mňa len moje srdce bolí,
mňa len moje srdce bolí,
plakala bych hned.:/
Pohleď milá na ten stromek zelený,
Jak je pěkný každý si rád uvoní
/:Aj ty moja nejmilejší taká si
Zakáď chlapci neokusá tvej krásy:/

Keď okusá potom sama ostaneš
Kam sa enom moja milá poděješ
/:Hodím sa já do tej bystrej vodičky
Co v ní plavů drobné rybky, kačičky:/
Potrikrát sem na okénko ťukal
A na svoju frajářečku volal
/:Otevri ně okénečko skelné
Nech sa já podívám na tvé očka černé:/

Ani už k nám šohajíčku nechoď
Ani už mňa od muziky nevoď
/:Vadili sa mamulenka moja
Nesmím byt šohajku frajárečka tvoja:/

A když ně ťa mamička nedajů
Tak nech si ťa za skélečko dajů
/:Za skalické vršky já si zajdu
Tam si já jinačí frajárečku najdu:/
Potrikrát sem na okénko ťukal
A na svoju frajářečku volal
/:Otevri ně okénečko skelné
Nech sa já podívám na tvé očka černé:/

Ani už k nám šohajíčku nechoď
Ani už mňa od muziky nevoď
/:Vadili sa mamulenka moja
Nesmím byt šohajku frajárečka tvoja:/

A když ně ťa mamička nedajů
Tak nech si ťa za skélečko dajů
/:Za skalické vršky já si zajdu
Tam si já jinačí frajárečku najdu:/
Pred muziků verbuňk chasa stójí,
Moju milů namlůvat sa strójí,
/: Dočkajte vy verbuňk chaso málo,
Já Vám povím, co sa mně dnes zdálo. :/

Po čem tys mňa , moja milá, poznala,
Že si na mňa včera večer volala?
/: Či po šátku, či po pérku zeleném,
či po líčku, duša moja, červeném? :/
/:Seděla sem v okénečku šila sem:/
/:Pítali sa oficíré čí já sem:/

/:Nemyslite oficíre že vaša:/
/:Mám na vojně šohajíčka hojása:/
/:Smutné čase nastávajů bude vojna bude:/
/:/:budeme rukovat:/ do Komárna:/

/:Komárno je pěkné město při Dunaji:/
/:Sbohem tu ostávaj, dobre sa tu mývaj fajárečko:/
Starej mamce zomrel cigán
Hrála muzika
/:Pročs mě umřel synečku
Kdo mě utre slzečku
Starej mamce zomrel cigán
Hrála muzika:/
Sú rodiče synka měli
Na vojnu ho dat moseli
/:Jeho mamka plakala
Že ho ťažko chovala/:

Proč mamičko proč pláčete
Šak na vojnu nepůjdete
/:Půjde na ňu koníček
Na koníčku syneček:/
/:Šak si dívča vykračuje dědinů, dědinů:/
/:Šohajek sa na ňu dívá budeš mů milů:/

/:Nebudeš ty švarné dívča lutovat, lutovat:/
/:až ty budeš jednej noci se mnů nocovat:/
Teče voda od javora,
Od javora do jazera,
Všecky mosty pobrala,
ten poslední nechala
//: Ty lužické vinohrady
na Kratinách stojá,://
//: podívaj sa na to vínko
frajárečko moja. ://

//: Keby sa druhá napila
není moja vina ://
//: každá sa ráda napije
kratonského vína ://
U muziky su já chlap, doma koně žerů žlab,
/:a já povím tatovi, dajte koňa rasovi:/

Z kože budú remeně, z kostí budú hrebeně
/:z hlavy bude hrkadlo, z rici bude zrkadlo:/
/: Už dozrála kukurička dočista, :/
/: dočista, dočista,
vyslúžil sem si dva ročky doista. :/

/: Pán kapitán, co si o mně zmýšlajú? :/
/:Zmýšlajú, zmýšlajú,
že mně oni dovolenky nedajú. :/

/: Keď nedajů, nech nedajů, já nedbám. :/
/: Já nedbám, já nedbám,
ešče si já švarné dívča vyhledám. :/
/:Už sme žitko povázali
Do stodole pozvážali:/
/:A včil dostaneme vínka červeného
Od gazděny do čepáčka kamenného:/
V Hodoníně za vojáčka, mňa vzali
Moje vlásky na kraťučko strihali
Moje vlásky hej háj na kolena padaly
Moja mamka aj frajárka plakaly

Neplačte vy moja stará mamička
Já uskočím až poletí gulička
Já uskočím hej háj jak na neby hvězdička
já uskočím až poletí gulička
/:V lesy ftáček poletuje nejeden:/
/:Nebudem já bez frajárky jeden den:/
Za horama, za dolama
Tam husári lógrujú
Naši páni kapitáni
Kumpanie spisujů

Ty si moja najmilejší
Ty si teho príčina
Tys na vždycky volávala
Do stodolky do sena

Patron taš mám zpakovaný
Tam mě leží na stole
prinés mě ho moja milá
prinés mě ho před dveře
Za mořem je bílá růža, já ju trhat nebudu,
/:miloval sem švarné dívča, viac milovat nebudu.:/
Moselas mě moja milá do vinečka cosi dát,
/: moselas mě tejto noci celeho očarovat.:/
/:Zasadil jsem čerešenku v humně,:/
/:dá-li Pán Bůh ona sa mě ujme.:/

/:Když počala čerešenka rodit, :/
/:začal jsem já za svú milú chodit.:/

/:Došel jsem k ní ona eště spala,:/
/:boskal jsem ju, aby hore stala.:/

/:Boskal jsem ju na obě dvě líčka,:/
/:stávaj hore , sivá holubička.:/