Vítejte na nových stránkách Slováckého krúžku Lužice.

Lužičtí mužáci

Mužáci

Mužský pěvecký sbor poprvé vystoupil v roce 2000 na oslavách 750. výročí vzniku obce Lužice.

Toto vystoupení vyvolalo u chlapů potřebu pokračování ve sborovém zpěvu. Začali se scházet nejdříve nepravidelně podle potřeby přípravy programů vystoupení k různým příležitostem jak v obci tak i v širokém okolí.

Pod vedením Ivo Makudery sbor reprezentoval obec na předhodových zpíváních v Hruškách, Mikulčicích, Josefově, Prušankách, Mutěnicích, velmi dobře reprezentoval „Region Podluží“ na veletrhu cestovního ruchu Region Tour v Brně v roce 2003. Zdařilé bylo i nacvičení předhodového pásma „Tú Lužicků dědinečků“ v roce 2004. V roce 2005 po předhodovém zpívání Ivo Makudera ukončil svou činnost se sborem.

Novým uměleckým vedoucím se stal Pavel Král a organizačním vedoucím Josef Krchnivý. Sbor se začal scházet pravidelně jednou týdně v „Lidovém domě“ a pokračoval v činnosti svou účastí na předhodových zpíváních v Hruškách, Lanžhotě, Mikulčicích, také účastnil se při natáčení pořadu České televize z cyklu „Folklorika“ o krojích na Podluží. V roce 2006 připravil předhodové zpívání „A keď dojde sobotěnka“ následující rok pak předhodové zpívání „Hrajte mně husličky“. Od roku 2005 se pravidelně účastní již tradičních setkání „mužáckých sborů Podluží“ – v roce 2005 v Kosticích, v roce 2006 v Mikulčicích a v roce 2007 v Charvatské Nové Vsi.

Spolupracuje se Slováckým krúžkem při pořádání Cyrilských hodů a tradičního lužického vinobraní. Současně s mužským sborem působí v obci také sbor ženský, složený převážně z manželek mužáků.

V prosinci 2007 založil sbor občanské sdružení „Lužičtí mužáci, o. s.“ Cílem sdružení je rozvoj a upevnění kulturních tradic, organizování kulturních a vzdělávacích akcí, zapojení se do kulturního a společenského života obce a regionu Podluží.

Členy jsou:

Pavel Marada, Vladimír Novák, Jan Makudera, Josef Krchnivý, Jaroslav Gožďál, Roman Černý, Pavel Král, Josef Bortlík Tomáš Maršálek, Jiří Ambrož, Luděk Soustružník , Jaroslav Kalužík, Jiří Molnár. Sbor zpívá převážně písně z Podluží.

Dětský národopisný soubor LUŽIČÁNEK

– je skupina dětí a jejich vedoucích, kteří reprezentují folklór své obce Lužic u Hodonína a národopisného regionu Podluží. Vedle lidových písní a tanců se soubor zabývá oživováním zvyků a tradic svého kraje.

Z historie

Soubor byl založen 1. listopadu 2000. Myšlenka na založení však vznikla již na jaře 2000 na besedě u cimbálu konané u příležitosti oslav 750ti let od první písemné zmínky. Názven Lužičánek se však soubor ozdobil až po roce svého působení.

Děti nejdříve nacvičovaly lidové písně a tance pod vedením Jitky Šošovičkové, Zdeňky Bravencové a Ludmily Rozsypálkové. V průběhu roku 2003 se vedení souboru ujala již jen Jitka Šošovičková.

Od září 2005 se vedení souboru ujali Magdaléna Rutarová, Lenka Maradová a Miroslav Havlík.

Od října 2007 pracuje soubor při ZŠ Lužice, vedení se ujala Zdeňka Bravencová a Lenka Zálešáková.

Zkoušky

Každé úterý od 11.45 hodin v budově ZŠ v Lužicích.

Kroje

Vystupujeme v podlužáckých krojích a lidovém oděvu, který děti v Lužicích nosily na počátku 20. století.

Kroje ušila paní Milada Maradová a patří jí za ně náš velký dík.

Od října 2007 se evidence krojů ujala Ludmila Pindová a Zdeňka Bravencová.

Akce

Lužičánek nejčastěji vystupuje na akcích pořádaných v Lužicích. Jsou to především nejrůznější besedy u cimbálu, velikonoční zábava, hody, vinobraní. V minulosti soubor doprovázelo na vystoupeních CM Slovácko ml. z Mikulčic s prim. Petrem Maradou, CM Lália z Velkých Bílovic s primášem Martinem Čechem, CM Guráš z Velkých Bílovic s primášem Honzou Omastou nebo CM Husaři Stanislava Reichmanna s primášem Stanislavem Pavkou.

V prosince 2007 soubor poprvé vystupoval s dětskou CM z Lužic, se kterou chce i nadále spolupracovat.

Lužičánek

Zdroj: http://www.luziceuhodonina.cz