Vítejte na nových stránkách Slováckého krúžku Lužice.

V širém poli stójí hruška,
Malovaná až do vrška,
Tak sem si širůšek narazil,
Abych sa holének nechytil.

Na Mutěnských sýpkách slanina visí,
Počkaj bratře až sa smrkne,
A až bude ráno dostanem ju snadno.

Koníčkovy podkovy budů moje zvony,
Ty mě budů zvóniti až pojedů z vojny
Ej až pojedů z vojny.

Tá Mutěnská silnica je velice úzká
A po ní mašíruje pěchota francúzká
Ej pěchota francůzká

To nebyly francůzy ja to byli Rusy
Oni leťá do Uher jak divoké husy
Ej jak divoké husy.

Slovan su aj Slovan budu
Černé čižmy nosit budu
Černé čižmy od čižmára
Podkověnky od kovára

Za tú našu stodolenku
Je hluboká studňa
Nabrala z ní milá vody
Ale néni pro mňa

Daj mňa mamičko daj mňa do školy
Nech sa naučím písat (čítat) litery
Písat (čítat) litery, čítat (písat) psaníčka
Daj mňa do školy moja mamička

Čtyry koníčky v háji sů
a keď sa oni napasů
a keď sa oni napasů
za frajírků mňa ponesů

Keď sem išel kolem lesa
Sova na mňa hukla
Já sem sa jí tak polekal
Až mě gaťa pukla

A ty Juro cigáne udělaj ně grumlu
Já ti budu grumlovat až na vojnu půjdu
Ej až na vojnu půjdu.

V pondělí sa nepracuje
v úterý sa nedělá
Čtyři dni sa odpočívá
potom už je neděla

Keď sem išel po Praze jak se často stává
Z protějšího chodníku slečna na mě mává
Peněženka tabatěrka všechno bylo v dýmu
Vzpomeň ty si lajdáku na tu pražskou vílu

Na tom pražským mostě,
spravuje švec kamna
dal si kléště do batohu
aby neměl žízeň
dal si kléště do batohu
aby neměl žízeň

V tej Breclavskej hospodě stójí varta
V tej Breclavskej hospodě stójí varta
Čekajů tam vojáci ej na šohajka
Čekajů tam vojáci ej na šohajka

Dáš dáš či nedáš
Dojde na ťa cosi v noci
Dáš dáš či nedáš
dojde na ťa Mikuláš (čert)

Spadla do jamy, hore nohamy
Co sme sa jí nadívali do téj ohavy
Co spadla do jamy, hore nohamy

Keď sem išel přes Kostice
přes jednu uličku
viděl sem tam tři panenky (krokodýla)
v jedném okénečku

Očička má jako trnka
Poskakuje jako srnka
To je Bože potěšení
Že na světě lepší néní

Ide ona po ulici
Dívajů sa za ńů všecí
A já sem sa také díval
Jak jí větr sukně zdvíhal

Už sem obešel celů Břeclavu Novů Ves
Eště sem neměl takéj frajárky jak mám dnes
Ona sa točí má modré oči jako jako já
Daj mě ju Bože do mého lože vedla mňa

Jedna dvě tři čtyři pět šest sedm odm devět
Keď sem išel kolem lesa hukl na mě medvěd.

Kúpali sa děvčata, kůpali sa děvčata
Nahé v járku, nahé v járku
Pověz nám ty cos viděl
Pověz nám ty cos viděl
Ty náš stárku, ty náš stárku

Šohaj šohaj černooký
nežeň sa ty tyto roky
tyto roky vojna bude
naco ti tá žena zbude

Šenkérečky sbohem byďte
Co su dlužný pamatujte
Napište to na čárky
Šak zaplaťá frajárky

Všecí z koňma, všecí z koňma
A já enom pěšky, a já enom pěšky
Dívajte sa, dívajte sa
Na ty moje nožky, na ty moje nožky

Za Novů vsů koně pasů
Koně pěkné kšírované ženů k lesů

Za Novů vsů miškéři sů
Nemajů co miškovati miškujů psů