Vítejte na nových stránkách Slováckého krúžku Lužice.
Co děláš, co robíš,
/:moja frajárečko:/.
Já stojím pod oknem,
/:ťukám na skélečko:/.

Otevři mě milá,
/:lebo je mě zima:/.
Já sem si zapoměl,
/:halénečku doma:/.

Zapoměl, zapoměl,
/:alebo ju nemáš:/.
Špatný si synečku,
/:špatný si hospodář:/.
Co děláte v táboře vojáci,
zajali vám generála v noci,
ej generála v noci.

Nezajali, néni žádná pravda,
šak my máme generála doma,
ej generála doma.
Co to dívča hovorí, hovorí, na šohajka svědčí,
že on zabil jeleňa, jeleňa, v javorovej seči.

Nezabil on jeleňa, jeleňa, ale zabil laňku,
co chodila vodu pit, vodu pit k břeclavskému zámku.
Daleko, široko, u tých Nových Zámků,
stavjajů tam věžu, ze samých šohajků.

Mojeho milého na sám vršek dali,
zlatů kopulenku z něho udělali.

Zlatá kopulenka na sám vršku stojí,
Moja frajárenka vydávat sa strójí.

Zlatá kopulenka, ze sám vršku spadla,
moja frajárenka, do klína ju vzala.
/:Dojdi, Jano, k nám, ale nechoď sám:/
/:Vem si sebů kamarády, pres ty naše vinohrady,
pres zelený háj, pres zelený háj.:/

/:V zeleném háju na ťa čakajů:/
/:Tam ťa, Janko, mé srdénko, tam ťa, Janko, mé srdénko,
tam ťa zabijů, tam ťa zabijů.:/

/:Nezabijů mňa, nebójím sa já:/
/:Mám šablenku ocelovů na dvě strany nabrůšenů,
vysekám sa já, vysekám sa já.:/

/:Nevysekáš sa, je jich na ťa moc:/
/:Nestihneš ty zavolati, nestihneš ty zavolati,
milá dobrů noc, milá dobrů noc:/
Dozrávajů červené jahody
pověz milá, kdo za tebů chodí,
pověz milá, duša moja, kdo za tebů chodí.

Choďá za mnů dvě červené líčka,
vrezaly sa do mého srdéčka,
vrezaly sa, duša moja, do mého srdéčka.

Vrezaly sa, už sa nevyrežů,
od lůbosti, ani sa nemožů,
od lůbosti, duša moja, ani sa nemožů.

Lůbosť, lůbosť, na světě panuje,
kdo má milů, nech si ju šanuje,
kdo má milů, duša moja, nech si ju šanuje.

Mal som milů, já ju nešanoval,
zomrela mě, já ju nebanoval,
zomrela mě, duša moja, já ju nebanoval.

Zomrela mi, smutek po něj nosím,
to len potial, kým sa neožením,
to len pokial, duša moja, kým sa neožením.

Jedú, jedú, babky jézéďačky,
skovajme sa za dopravné značky,
skovajme sa, duša moja, za dopravné značky.

Dozrávajú hrušky ovesňačky,
léhaj, milá, léhaj kolem značky
léhaj, milá, duša moja, léhaj kolem značky.

A já som si lehla, jaks ně kázal,
ale ty sis gatí nerozvázal,
ale ty sis, duša moja, gatí nerozvázal.

Jedú, jedú strýci družstevníci,
majú s sebú rýče aj motyky…

Jedú, jedú, jedú vinné mušky,
majú s sebú v baťohu aj hrušky…
/: Ej, orešinko, orešná :/,
/: proč si má milá falešná :/.

/: A já falešná mosím byt :/
/: tebja šohajku ošidit :/.

/: Na poli mandel, doma dva :/
/: za peců děcek hromada :/.

/: Mama jich bije lopatů :/,
/: běžte si děcka za tatů :/.

/: A my za tatů nepůjdem :/
/: radši lopatů dostanem :/.

/: Naša mamička sakrujů :/
/: že sem si posral košelu :/.
Ej šandári, šandári, vy ste dívča zklamali,
/: zklamali ste dívča, hoja, hoja, hoj,
za štyri tolary, bože moj. :/

A ked' ste ho zklamali, domů ste ho poslali,
/: běž děvčátko domů, hoja, hoja, hoj,
neríkaj nikemu, bože moj. :/

Dívča domů běžalo, na mamičku volalo,
/: Mamko mám tolary, aja, hoja, hoj,
dali mě šandári, bože moj. :/

Ja keď dali, nech dali, šak za darmo nedali,
/: dala sem věneček hoja, hoja, hoj,
zlatý prsténeček, bože moj :/
/: Evičko, Evo :/ /: v trávě zelenej :/
/: viješ pérečko :/ /: z růže červenej :/.

/: Až ho uviješ :/ /: kemu, že ho dáš :/
/: tobě šohajku :/ /: že k nám chodíváš :/.
/: Kázali mně, nechoď za ves, keď sa večer stmívá:/
/: Chytne ťa tam, cérečko má, klekánica divá :/

/: Išla já sem, čekala sem, že tam na mňa skočí:/
/: A on mňa tam švarný šohaj chytél do náručí :/

/: Tenkrát byla, moja mamko, vaša rada marná :/
/: Takovejto klekánice nelekne se žádná :/
Keby sa ptali Hodonští páni,
pověz jim milá /: že mňa tu néni :/.

Že mňa tu néni, ani nebylo,
že mňa v hájíčku /: drevo zabilo :/.

Nebylo drevo, bylo slovéčko,
co mě zranilo /: moje srdéčko :/.
Kreše mlynár, kreše kameň, hop šohaj,
švarné dívča sedí na něm, naozaj,
kreše mlynár, kreše kameň,
švarné dívča sedí na něm,
naozaj, naozaj, naozaj.

Lůbjá sa ně líčka tvoje, hop šohaj,
ty mosíš byt dívča moje, naozaj,
lúbjá sa mě líčka tvoje,
ty mosíš byt dívča moje,
naozaj, naozaj, naozaj.

Nebudem já žena tvoja, hop šohaj,
budem žena mlynárova, naozaj,
nebudem žena tvoja,
budem žena mlynárova,
naozaj, naozaj, naozaj.
Létala laštověnka, létala,
/: až sa ona černej zemi týkala. :/

Doletěl k ní' krahulíček, malý pták,
/: kdy sa budeš laštověnko vydávat. :/

Já sa budu krahulíčku vydávat,
/: až sa bude suchá lipka zeleňat. :/

Letěl, letěl krahulíček do krámu,
/: nakůpil tam zeleného hedvábu. :/

Omotal s ním suchů lipku dokola,
/: a včil budeš laštověnko, žena má :/

A já budu krahulíčku žena tvá,
/: až postavíš Jeruzalém z kameňa :/

Třicet roků Jeruzalém stavjali,
/: laštověnce o tem vědět nedali :/
Našla sem si šohajíčka,
skoro sme sa zebrali,
všecí ludé záviděli,
jak sme sa spolem mívali
/: Šohájek rovný, jak svíčka,
měl pěkné očka, aj líčka,
rád oral, vláčil, nepijával,
rádi ho měli mamička. :/

Nebylo temu zas tak dávno,
nechcel on doma byt,
do šenku chodil, každů chvílu,
naučil sa on vínko pit.
/: Nechce pucovat koníčka,
nemá rád svého tatíčka,
co sa naplačů, žádný neví,
tá jeho stará mamička :/

Neplačte vy, mamko moja,
šak já to všecko napravím,
koníčka svého opucuju
do šenku víc nevkročím.
/: Polečko svoje povláčím,
s tatíčkem s tým sa udobřím,
enom tej mojej frajárečce,
o lásce už vjec nepovím. :/
/: Páslo dívča páva, za horama sama :/
/: Dojeli k ní dvá hajníci :/,
/: poď Aničko s nama :/.

/: Já bych s vama jela, kam bych páva dala :/
/: Zažeň páva do hájíčka :/,
/: poď s nama Anička :/.
Pod naším oknem, šohajek zmokel jako myš.
Pusti mňa milá,do vašej síně, esli smíš.

Já bych t'a milý, do našej síně pustila,
ale nemáme v našem domečku svítidla.

Daj šohajíčku, grajcar na svíčku, já dám dva.
Budem si svítit, v našem domečku do rána.

Daj šohajíčku grajcar na svíčku, já dám tri,
budem si svítit v našem domečku po tri dni.

Daj, šohajíčku, grajcar na svíčku, já dám pět,
budem sa spolem, v našem domečku dobre mět.
Poď si má miuá zatancovat,
dáme si spouem vrtěnů hrát.
/:Když sa na ťa zblízka dívám,
ej od lůbosti závrať mívám.:/

Ej nemysli si šohajíčku,
že já ti sednu na vjejíčku,
/:a tú závrať, kerú míváš,
je od vínečka, keré píjáš.:/
/: Pode mlýnem, nade mlýnem :/,
/: umývala se mladým vínem :/.

/: Aby byla pěkná bílá :/,
/: aby se chlapcom zalíbila :/.

/: Ratatuli :/ /: Ratatuli :/,
/: Chytla si blešku na škatuli :/.

/: Sázím stromky mezi domky :/,
/: ej hledám dívča z ekonomky :/.
Pojď si má miľá zatancovat,
dáme si spoľem vrtěnů hrát.
/:Když sa na ťa zbľízka dívám,
ej od ľůbosti závrať mívám.:/

Ej nemysľi si šohajíčku,
že já ti sednu na vějičku.
/:A tá závrať kerů míváš,
je od vínečka, keré píjáš.:/
Šohajíčku, čí si, velice pěkný si,
/: a já bych t'a chcela, bar aj chudobný si :
/
Šohaj ledačina, s modrýma očima
/: A já bych pro něho Dunaj preskočila :/

Dunaj, Dunaj, Dunaj, aj to širé more
/: pro tebja šohajku, potěšení moje :/
/: V Bojanovském kostelíčku,
v Bojanovském kostele :/
/: /: našlo dívča za oltárem :/,
dva stríbrné prsteně :/.

/: Jeden sa jí na prst šikel,
a ten druhý milému :/,
/: /: až půjdeme od oltára :/,
dáme jeden druhému :/.
V Hodoníně jarmark byl, já sem na něm také byl,
/: ej, byla na něm má milá, prodávala rozmarýn :/.

Zavrť sa ně cérečko, jak to plužné kolečko,
/: ej, zavrť sa ně eště raz, jak široký rubáš máš :/.

Široký je, široký, šila sem ho tři roky,
/: ej, široký je velice, šila sem ho k muzice :/.

Nehleď šohaj na krásu, ošidíš sa dorázu,
/: ej, nehleď šohaj na líce, ošidíš sa velice :/.
V Týnci dědině bývá po děšti samé bláto.
Došél šohajek, došél za milú,
nedbal na to.

Anežka pyšná z komory vyšla, zle mu lála,
s takým šohajem v čižmách špinavých
by nestála.

Bude tu moset šohajek švarný prenocovat,
aby mu mohla Anežka boty opucovat.
Vínečko, jak višňa
můj milý šidíš ňa,
/:neošidíš ty mňa,
ošitím já tebja:/

Ošidil ňa kdosi,
leboj já kehosi,
/:lebo sa ňa kdosi,
do vůle naprosí:/
Vrť sa dívča, vrť sa,
já sa budu dívat.
/:Bude-li to pěkné
budu k vám chodívat.:/

Já sem sa vrtěla,
ty sas na mňa díval.
/:Aj to bylo pěkné,
tys k nám nechodíval.:/
/: Vyletěla laštověnka :/,
/: zaletěla do maštale,
mezi štyry koně vrané :/.

/: Koníčky sa polekali :/,
/: moju milů pošlapali :/.

/: Pošlapali ji hlavičku :/
/: S Pánem Bohem šohajíčku :/
Za Dunajkem, za tým hájkem,
/: plakalo děvčátko švarné,
co mělo očenka černé za šohajkem :/.

Za Dunajkem, za tů vodů,
/: plakalo děvčátko švarné,
co mělo očenka černé, za svobodú :/
/:Zazpívaj, slavíčku, v zeleném hájíčku,:/
/:nech ti já odpovím na tenkú notečku:/

/:Zazpívaj, slavíčku, zazpívaj pěsničku:/
/:nech sa já zatočím, s tú mladú ženičkú:/

/:Zazpívaj, slavíčku, rozveseluj pole:/
/:snáď aj rozveselíš to srdénko moje:/

/:Zazpívaj, slavíčku, v zelenej dubině:/
/:nech ně šohajkovo, ej méno nezhyne:/