Vítejte na nových stránkách Slováckého krúžku Lužice.

Dobrý den,

chasa se pokouší pro své internetové stránky shromáždit pokud možno co nejvíce informací o své historii a folklóru v Lužicích. Mnoho nám toho však zatím ještě schází. Dovolujeme si Vás požádat o pomoc. Potřebovali bychom doplnit hlavně tyto údaje:

1. jména, která chybí, tzn. stárky před rokem 1971 a Vaše kolegy stárky, které se nám nepodařilo vypátrat

2. rok narození důležitý pro zpřesnění informací o Vás, několikrát se totiž stalo, že se vyskytl v chase jmenovec

3. stárky – dívky, na které si vzpomenete, nebo poznámka, jakou úlohu za vašeho působení měli v chase dívky, popř. jejich počet, jména apod.

4. události hodné zaznamenání, které se staly během Vašeho stárkování, působení v chase nebo jejichž jste byli svědky, zajímají nás nejen zásadní změny v chase, ale i veselé příběhy, na které rádi vzpomínáte apod.

5. osobnosti lužické chasy jako zpěváky, tanečníky, verbíře, vypravěče nebo i orgánizátory, kteří se nemuseli umístnit v žádných soutěžích, ale přesto byli pro chasu významnými

6. fotografie, které samozřejmě v pořádku vrátíme, pořídíme jen potřebné kopie, aby byla chasa v Lužicích řádně zdokumentována

Stárci

Rok Jméno stárka Jméno stárka Jméno stárka Poznámka
1931 M???. Kaňa ???. Černý ??? [1]
1932 ??? Černý ??? ??? [2]
1971 Jaroslav Kalužík chybí informace chybí informace
1972 Jaroslav Pospíšil chybí informace chybí informace
1973 Jan Kalužík chybí informace chybí informace
1974 chybí informace chybí informace chybí informace
1975 Jaroslav Král Pavel Marada chybí informace
1976 Pavel Marada Jan Makudera chybí informace
1977 Luděk Vaculík Jiří Trubiroha XXX
1978 Luděk Vaculík (do 1.10.1978) Karel Čapka ml. (od 1.10.1978) Radek Ištvánek Lubomír Bílík L. Vaculík 1.10. nastoupil vojenskou službu, místo něj se stal stárkem K. Čapka.[3] Stárek L. Bílík není v kronice zmíněn (pozn. aut.)
1979 Radek Ištvánek Vladimír Novák Karel Čapka
1980 Vladimír Novák František Rozsypal Ivo Makudera
1981 Karel Čapka Pavel Balun Ivo Makudera [4] Cyrilské hody určeny jako hlavní, Martinské zrušeny
1982 Radek Opluštil Luděk Vaculík Jiří Trubiroha
1983 Jaroslav Gožďál Jaroslav Koneček XXX
1984 Jan Makudera Radek Opluštil XXX
1985 Jaroslav Černý ml. František Vaculík XXX [5]
1986 Josef Bortlík Roman Černý XXX [6]
1987 Petr Konečný Pavel Král XXX [7]
1988 Martin Černý Viktor Dohnal Marek Petrjánoš
1989 Jaroslav Gožďál Tomáš Bílík Tomáš Jaroš – původní zdroj přehledu stárků
1989 Viktor Dohnal Tomáš Konečný [8]
1990 Zbyněk Hromek Roman Černý XXX – původní zdroj přehledu stárků
1990 M. Bílík P. Konečný XXX [9]
1991 Stanislav Holeš Jaroslav Gožďál Tomáš Bílík -původní zdroj přehledu stárků
1991 Gožďál Jaroslav Tomáš Bílík Tomáš Jaroš [10]
1992 Petr Popovský Zbyněk Hromek Stanislav Vavrys
1993 Ladislav Uherek Tomáš Jaroš Jaroslav Kalužík
1994 Štěpán Hubačka Radim Blažej Martin Uhrovič
1995 Tomáš Maršálek Petr Černý Jaroslav Kalužík
1996 Tomáš Bílík Vít Hubačka XXX
1997 Jiří Molnár Jiří Ambrož Jiří Bartoník
1998 Aleš Maršálek Zdeněk Černý Jiří Hubačka st.
1999 Pavel Marada Jakub Buchta XXX
2000 Jiří Molnár Jiří Hubačka ml. Tomáš Salajka
2001 Zdeněk Černý Karel Dostál Jakub Král
2002 Jiří Ambrož Miroslav Havlík Petr Marada
2003 Vít Hubačka Petr Hubačka Jan Salajka
2004 Jaroslav Král Libor Hegnar Ondřej Marada
2005 Pavel Marada Aleš Maršálek Petr Janošek
2006 Jiří Hubačka, ml. Rostislav Rutar XXX
2007 Jakub Buchta Ondřej Marada XXX
2008 Petr Marada XXX XXX
2009 Lukáš Magdolen Ondřej Damborský XXX
2010 Jakub Hromek Petr Janošek Ondřej Damborský
2011 Lukáš Magdolen Rostislav Rutar XXX
2012 Adam Hromek Tomáš Soustružník XXX
2013 Petr Marada Lukáš Kopřiva Rostislav Rutar
2014 Ondřej Damborský Petr Janošek XXX
2015 Lukáš Kopřiva Tomáš Neugebauer XXX
2016 Jakub Hromek Lukáš Magdolen XXX

Stárky

1985 Jana Hromková Jana Herková XXX [11]
1986
1987
1988
1989 Jana Herková L. Miklošková XXX [12]
1990
1991 Martina Salajková Lenka Miklošková XXX [13]
1992
1993
1994
1995
1996
1997 Eva Komosná Jana Hromková XXX
1998 Romana Černá Martina Krejčiříková XXX
1999 Romana Černá Martina Krejčiříková XXX
2000 Marina Jarošová XXX XXX
2001 Hana Černobilová Eva Kovaříková XXX
2002 Markéta Nováková Ludmila Horáková XXX
2003 Lucie Pešová Eva Kalužíková Martina Valentová
2004 Lenka Maradová Eva Malániková Magdaléna Rutarová
2005 Dita Šuralová Blanka Valentová Petra Opršalová
2006 Lenka Janošková Petra Dostálová Markéta Kotásková
2007 Lenka Maradová Pavla Krchnivá XXX
2008 Kateřina Krchnivá XXX XXX
2009 Magdaléna Rutarová Kristýna Bravencová XXX
2010 Petra Dostálová Tereza Králová XXX
2011 Tereza Ištvánková XXX XXX
2012 Kristýna Bravencová Michaela Zálešáková XXX
2013 Eliška Černá Lucie Nováková XXX
2014 Kristýna Neugebauerová Kamila Šošovičková XXX
2015 Věra Kotásková Denisa kapitánová XXX
2016 Nikola Doležalová Monika Nováková XXX

Děkuji za Vaši pomoc

Miroslav Havlík


[1] Kniha zápisů schůzí Sokola,  číslo 4. Od 16.1.1931 do 14.1.1937

[2] Kniha zápisů schůzí Sokola,  číslo 4. Od 16.1.1931 do 14.1.1937

[3] Kronika obce Lužice IV., SOkA Hodonín, fond MNV-Lu, inv.č.11, s. 221.

[4] Kronika obce Lužice IV., SOkA Hodonín, fond MNV-Lu, inv.č.11, s. 343.

[5] Kronika obce Lužice V., SOkA Hodonín, fond MNV-Lu, inv.č.12, s. 58a.

[6] Kronika obce Lužice V., SOkA Hodonín, fond MNV-Lu, inv.č.12, s. 82a.

[7] Kronika obce Lužice V., SOkA Hodonín, fond MNV-Lu, inv.č.12, s. 108a.

[8] Kronika obce Lužice V., SOkA Hodonín, fond MNV-Lu, inv.č.12, s. 175b.

[9] Kronika obce Lužice V., SOkA Hodonín, fond MNV-Lu, inv.č.12, s. 208a.

[10] Kronika obce Lužice V., SOkA Hodonín, fond MNV-Lu, inv.č.12, s. 222a.

[11] Kronika obce Lužice V., SOkA Hodonín, fond MNV-Lu, inv.č.12, s. 58a.

[12] Kronika obce Lužice V., SOkA Hodonín, fond MNV-Lu, inv.č.12, s. 175b.

[13] Kronika obce Lužice V., SOkA Hodonín, fond MNV-Lu, inv.č.12, s. 222a.