Vítejte na nových stránkách Slováckého krúžku Lužice.
  get_the_ID(),
  ‚title_li‘ => “,
  ‚echo‘ => 1,
  ‚sort_order‘ => ‚DESC‘,
  ‚sort_column‘ => ‚menu_order‘,
  ‚post_type‘ => ‚page‘,
  ‚post_status‘ => ‚publish‘
  );
  echo wp_list_pages($args);
  ?>