Vítejte na nových stránkách Slováckého krúžku Lužice.

Zhodnocení roku 2007

11.12.2007 v 21:54 přidal

Vážení a milí spoluobčané,

Slovácký krúžek Lužice i letos pořádal celou řadu kulturních a společenských akcí. Krojový ples se uskutečnil 14. ledna a k tanci a poslechu hrála DH Bílovčanka. Pro předtančení jsme tentokrát zvolili Slováckou besedu a pozvali jsme si hosty z Hodonína, Rohatce a Mikulčic.

Další kulturní akcí, kterou jsme připravili, bylo obnovení tradice Fašanku, konal se 17. února. Fašaňkový průvod vedli tanečníci s šavlemi v čele s gazdou, kteří tančili kruhový tanec „pod šable“ za doprovodu místního „lužického štrajchu“ (trumpeta, harmonika a ozembuch). V průvodu však nesměli chybět ani kominíci, kteří přináší štěstí, cikánky věštící budoucnost, maska smrti symbolizující zimu, nebo postavy „slaměných“ a medvěd. Průvod vyšel ze Starého kvartýru a prošel ulicemi U Vrchnice, Dvorní, Vinohrádky, Záhumenní a Velkomoravskou zpět na Starý kvartýr.

Na Velikonoce jsem si připravili Velikonoční zábavu s koštem. Podařilo se nám shromáždit cca 140 vzorků kvalitních vín od lužických, ale i přespolních vinařů z Mikulčic a Moravské Nové Vsi. K dobrému vínu nám hrála CM OLiNa z Hodonína. Celou akci zahájilo vystoupení dětského národopisného souboru Lužičánek.

Cyrilské hody se již tradičně konaly na začátku prázdnin tentokrát od 7. do 11. července. V sobotu se uskutečnilo pod májů předhodovní zpívání s názvem Hrajte ně, husličky. Kromě domácího mužského sboru zazpíval i mužský sbor z Poštorné a domácí sóloví zpěváci. Taneční složku obstaral DNS Lužičánek a hosté z Oldřichovic. Celý pořad doprovázela CM Jožky Severina.

 tekr 030tekr 047tekr 101tekrpu 019

tekrpu 153tekrpu 145tekrpu 143

Do nedělního průvodu se sešlo 14 šohajů a 12 děvčic, do kroku nám hrála DH Ištvánci. Přespolních šohajů dojelo celkem 130. Pondělní program trochu narušilo počasí, ale průvod se nakonec, i když kratší, uskutečnil. Mužáci opět dojeli na voze řízeném Zdeňou Vojtíškem. Večer k nám již počasí nebylo vlídné a tak se zábava uskutečnila v sále. Úterní vybírání po dědině nám taktéž pokazil déšť, takže jsme na dolní konec vůbec nedorazili. Večerní zábava proběhla v sále sokolovny.

Polovina září je období vinobraní, to lužické se uskutečnilo 15 září. V průvodu se sešlo 6 šohajů a 14 děvčic, děti z Lužičánku, hotaři a policajt. Hrála DH Liduška

2007_vinobrani_032007_vinobrani_052007_vinobrani_062007_vinobrani_08

V roce 2008 se můžete těšit na tyto akce:
12. ledna Krojový ples
2. února Fašank
23. března Velikonoční zábava s koštem vín
5. července Předhodové zpívání
6.-8. července Cyrilské hody
13. září Tradiční vinobraní
15. listopadu Martinská krojová zábava

Chtěl bych poděkovat všem, kteří podporují naši činnost, zejména obecnímu úřadu, bez jehož finanční pomoci bychom nemohli dodržovat takové množství zábav a tradic, dále pak mužskému sboru, zahrádkářům a vinařům, Zdeňovi Vojtíškovi za vození koňmi po hodech, všem lidem, kteří chodí na naše akce, a nakonec všem rodičům, hlavně maminkám za chystání krojů.

Závěrem bychom rádi poprosili rodiče mladých dívek a chlapců, aby se snažili vést své ratolesti k lásce k tradicím našich předků a někdy vypravili děti či dospívající do kroje, ať už půjčeného nebo vlastního. V případě Vašeho zájmu o jakékoliv informace ohledně kroje či čehokoliv jiného, co se týče folklóru, je Vám kdokoliv z nás plně k dispozici.

Za Slovácký krúžek stárek Jakub Buchta