Vítejte na nových stránkách Slováckého krúžku Lužice.

Kalendář akcí pro rok 2004

11.3.2004 v 20:46 přidal
Vážení a milí spoluobčané, Slovácký krúžek Lužice, tak jako každý rok, hodlá i letos pořádat celou řadu kulturních a společenských akcí. Každý rok se začíná plesovou sezónou a ani letošní rok nebude výjimkou. Krojový ples se bude konat 17. ledna od 19.00 hod. v sále Sokolovny v Lužicích. 12. dubna proběhne již téměř tradiční Velikonoční zábava spojená s ochutnávkou místních i přespolních vín. Touto cestou bychom chtěli též poděkovat všem vinařům, kteří v loňském roce přispěli svými vzorky do naší vinotéky a pevně věříme, že nás podpoří i letos. Na začátku prázdnin samozřejmě nebude chybět ani největší námi pořádaná akce v roce, a sice tradiční Cyrilské hody, které se uskuteční ve dnech 4. – 6. července „pod zeleným“ u Sokolovny. Samozřejmě počítáme i s Předhodovou besedou u cimbálu, která se bude konat v sobotu 3. července. V době přicházejícího podzimu určitě rádi navštívíte i slavnost Vinobraní, která se bude konat 18. září v areálu u Lidového domu. A v době adventní bychom opět rádi uspořádali Předvánoční besedu u cimbálu, jejíž termín bude v průběhu roku v některém ze zpravodajů ještě upřesněn. Uvažujeme též o pořádání taneční zábavy na Štěpána 26. Prosince či případně dívčím vínku, ovšem tyto akce jsou zatím ve stádiu rozvažování. Závěrem chceme poděkovat Obecnímu úřadu Lužice a stejně tak i všem dalším lidem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporovali a podporují. Jsme rádi, že čím dál tím více občanů Lužic si nachází cestu ke kulturním akcím pořádaných v naší obci. Právě to dodává smysl našemu úsilí, které vynakládáme k pořádání těchto akcí. Těšíme se na další spolupráci a do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.
Za Slovácký krúžek Lužice - Vít Hubačka
(Pod čarou) Víte že …

na Štěpána volila chasa své stárky? A kdo byl zvolen? Stárci - Jaroslav Král, Libor Hegnar a Ondřej Marada. Stárky - Lenka Maradová, Eva Maláníková Magda Rutarová. Přejeme jim, aby zvládli úspěšně všechny nelehké povinnosti s tím spojené, aby měli vždy dost ochotných pomocníků, zpěváků i tanečníků, návštěvníků, příznivců i sponzorů. Těšíme se na spolupráci.

Děkujeme stárkům i stárkám (v čele s 1. stárkem Vítkem Hubačkou), kteří již předali své žezlo, za vzornou spolupráci s OÚ.


129_3000149_4996151_5142151_5185152_5204DSCF0003DSCF0054
foto - OÚ Lužice