Vítejte na nových stránkách Slováckého krúžku Lužice.

TRADIČNÍ LUŽICKÉ VINOBRANÍ

11.9.2005 v 16:19 přidal


Slovácký krúžek ve spolupráci s Obcí Lužice a místními vinaři opět rozšiřuje svou činnost

Málokteré rostlině je v dějinách člověka věnována taková pozornost jako révě vinné. Opěvují ji již po tisíciletí básníci, hudebníci, malíři, mocní i prostý lid. Víno se stalo neoddělitelnou součástí slavnostního i všedního dne člověka. Jedna chvíle je však pro samotné víno tou nejdůležitější. Doba, kdy hrozny dozrají a celoroční práce vinařů se zúročí při vinobraní, aby se mohlo nové víno narodit.

A právě tomuto okamžiku se vždy prokazovala náležitá pozornost. Slavnost spojenou s vinobraním v Lužicích již tradičně pořádá i lužická chasa.

vinobrani_01

Tentokrát 17. září 2005 vyjde průvod krojovaných ve 14:30 hod. ze Starého kvartýru k Obecnímu úřadu v Lužicích. Zde v 14:50 hod. před představiteli obce, vinaři i návštěvníky budou voleni hotaři. V minulosti byli na Moravě i v jiných zemích hotaři voleni na shromážděních, kterých se účastnila celá obec. Např. v Dolním Rakousku máme o této volbě zprávu již z roku 1340. Mohli se jimi stát jen osoby poctivé, rozumné, soudné a dobře rozumějící vinohradům. Strážci vinohradů byli voleni nejčastěji na svátek sv. Vavřince 10. srpna a svou funkci zastávali i po několik let, někdy i dědičně až do smrti. Hotařům vinaři předají hrozen, jako symbol svých vinohradů, a horu.

vinobrani_06

Jan Herben v časopise Květy v roce 1886 popisuje, jak velkou roli hrála při vinohradnických pracích víra. Vinaři se vždy často modlili ke svým patronům sv. Vincenci, sv. Janu Evangelistovi, sv. Janu Křtiteli, sv. Bartoloměji, sv. Medardu, sv. Donátu, sv. Floriánu, sv. Vavřinci, sv. Barboře, sv. Václavu a hlavně ke „sv. Urbanu, patronu hor vinných, aby ochránil vinice ode všech pohrom, neštěstí, ptactva a žúžele.“ Věřící se také nezapomněli před vinobraním pomodlit „za všechny bývalé představené obce, kteří v takové potřebě sloužívali, a za všechny, kdož přítomni bývali; za všechny, kteří v těch vinicích pracovali a již v Pánu odpočívají, a za všechny konečně, kdož na nich pracují, aby je Pán Bůh posilniti ráčil!“. Také hotaři svatou zpovědí vždy očistili svou duši, „…kterou mají zachovati čistou od krádeže i nadržování dokud posledního hroznu neseberou z vinohradů.“ Duchovní hodnoty si vinařství na jižní Moravě udrželo dodnes. Proto i průvod lužického vinobraní se v 15:30 hod. zastaví cestou od obecního úřadu před kostelem sv. Cyrila a sv. Metoděje v Lužicích pro požehnání a posvěcení symbolů vinobraní.

Čtení horenského práva, slavnostní přísaha hotařů a zaražení hory proběhne již tradičně na prostranství za restaurací „Lidový dům“ od 16:30 hod.

Celou akci pořádá Slovácký krúžek v Lužicích ve spolupráci s Obecním úřadem v Lužicích a místními vinaři. Rozšíření a zkvalitnění akce snad zaujme všechny obyvatele Lužic i přespolní hosty a tato akce neujde Vaší pozornosti.

-MH

vinobrani_02vinobrani_05

vinobrani_07vinobrani_08
Použitá literatura: FROLEC, Václav:Tradiční vinařství na Moravě. Brno 1974.